background-image
 

 

Het gaat mis


Stel…..Je hebt de laatste tijd veel problemen met je kind door het gamen. Jullie hebben geprobeerd afspraken te maken over hoeveel er gegamed mag worden, maar hij houdt zich er niet aan. Jullie maken veel ruzie en ook school heeft aan de bel getrokken dat zijn studieresultaten hard achteruit gaan.
Je komt er zelf niet meer uit en weet even niet meer hoe je dit nog op kunt lossen. Op zo’n moment is het fijn om te weten dat jullie geholpen kunnen worden en je het niet alleen op hoeft te lossen. Er zijn verschillende manieren om met het problematisch gamen aan de slag te gaan. Een van de mogelijkheden is om contact op te nemen met een instelling voor verslavingszorg (IVZ) in de buurt. Zij bieden ondersteuningscursussen aan voor ouders waarin uitleg wordt gegeven over het gamegedrag van jongeren en worden handvatten geboden om hiermee om te gaan. [Kijk hier voor een overzicht van instellingen, zie gameninfo.nl]

De IVZ heeft ook vaak een aanbod waarmee de problematische gamer geholpen kan worden. Dit traject bestaat meestal uit een aantal gesprekken waarbij gekeken wordt naar wat de oorzaken zijn van het problematisch gamen en op welke manier het kan worden aangepakt. Het is de bedoeling dat de jongere gemotiveerd wordt om aan de slag te gaan met zijn gamegedrag.

Klik op onderstaande animatie om te zien hoe zo’n traject eruit kan zien.


Dit is een website van: hoepakjijdataan.nl